HGUC 1/144 Nu Gundam HWS [093]


ประเภทสินค้า: สินค้าปกติ (พร้อมส่ง)
รหัสสินค้า (SKU): HGUC093
1,090 บาท

HGUC 1/144 Nu Gundam HWS

กันพลาแท้จาก Bandai  สินค้าต้องประกอบเองและติดสติกเกอร์เอง

High Grade Universal Century(HGUC) 1/144
เป็นการปรับปรุงHGขนานใหญ่จนต้องเปลี่ยนชื่อไปเลยเพื่อใช้แยกแยะ
โดยปรับปรุงทั้งเนื้อพลาสติกการแยกสี การขยับ รูปร่างระบบ และระบบแปลงร่าง

https://www.toytoonshop.com/user_files/slider/86.jpg