การสั่งซื้อสินค้า
 
ขอให้ลูกค้าอ่านข้อตกลงตามลงไว้ เพื่อผลประโยชน์ของคุณลูกค้าทุกๆคนด้วยนะครับ

สำหรับคนที่จองไว้และมัดจำแล้ว เมื่อสินค้ามา ทางร้านจะแจ้งไปทางโทรศัพท์

1.สินค้าที่เปิดให้จอง ให้ชำระเงินมัดจำไว้ตามราคามัดที่ลงไว้ในสินค้านั้นๆ
2.ลูกค้าที่สั่งจองเข้ามา หากไม่ชำระเงินมัดจำไว้ ทางร้านจะยังไม่ลงใบจองไว้ครับ ถือว่าท่านแสดงความจำนงค์ไว้เท่านั้น
3.หากท่านสละสิทธิ์ เงินมัดจำไม่สามารถนำไปหักกับสินค้าอื่นๆในร้านได้ เนื่องจากลูกค้าเป็นผู้ผิดสัญญาทำให้เสียโอกาสลูกค้าคนอื่นๆ
4.หลังจากที่ทางร้านแจ้งยอดโอนเงินส่วนที่เหลือแล้ว ลูกค้าต้องชำระเงินเข้ามาภายใน 1เดือน หากเกินกว่านั้นถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ เราจะนำสินค้าที่ท่านจองออกมาจำหน่ายตามปกติ จนกว่าของจะหมด (เว้นแต่แจ้งนัดวันชำระเงินไว้)
5.ลูกค้าเปลี่ยนใจไม่โอนเงินส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่คืนเงินค่ามัดจำให้ครับ

หากทำการสั่งจองแล้วทางร้านถือว่าท่านรับทราบข้อตกลงและเงื่อนไขการจองแล้วโดยไม่มีข้อโต้แย้งทุกประการ
 
การรับประกันสินค้า,การเคลมสินค้า

1.สินค้าชำรุด เสียหาย ชิ้นส่วนไม่ครบ ทางร้านยินดีเปลี่ยนสินค้าให้โดยลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งกลับมาเอง

2.สินค้าซื้อแล้วไม่รับคืน ยกเว้นแต่ชำรุดเสียหาย ลูกค้าสามารถส่งกลับมาเปลี่ยนได้
3.ในกรณีที่สินค้าที่ส่งกลับมาเปลี่ยน ไม่มีสินค้าเปลี่ยนเนื่องจากของหมด ทางร้านยินดีคืนเงินให้เฉพาะค่าสินค้าเท่านั้น
4.หากสินค้าที่ได้รับผิดรุ่นผิดแบบสามารถส่งกลับมาเปลี่ยนได้
5.สินค้าสั่งจองแล้ว ชำระมัดจำแล้ว ขอยกเลิกกลางคัน ถือว่าสละสิทธิ์ จะไม่ได้รับเงินมัดจำคืนทั้งสิ้นทุกกรณี
6.สินค้าศูนย์หายเพราะ ไปรษณีย์ ส่งลงทะเบียนชดใช้ค่าเสียหาย 300 บาท ส่ง EMS ชดใช้ให้ไม่เกิน 2,000 บาท Kerry(เคอรี่)  ชดใช้ให้ไม่เกิน 2,000 บาท

หากทำการสั่งซื้อแล้วทางร้านถือว่าท่านรับทราบข้อตกลงและเงื่อนไขการรับประกันแล้วโดยไม่มีข้อโต้แย้งทุกประการ
 
 
 
 

 

https://www.toytoonshop.com/user_files/slider/86.jpg