HGUC 1/144 RX-93-NU2 Hi-Nu Gundam


ยี่ห้อ : BANDAI รุ่น : MODEL KIT
ประเภทสินค้า: สินค้าปกติ (พร้อมส่ง)
รหัสสินค้า (SKU): HGUC095
880 บาท

HGUC 1/144 RX-93-NU2 Hi-Nu Gundam

กันพลาแท้จาก Bandai  สินค้าต้องใช้ทักษะในการประกอบและพ่นสีเองเพิ่มเติมเพื่อความสวยงาม

High Grade Universal Century(HGUC) 1/144
เป็นการปรับปรุงHGขนานใหญ่จนต้องเปลี่ยนชื่อไปเลยเพื่อใช้แยกแยะ โดยปรับปรุงทั้งเนื้อพลาสติกการแยกสี การขยับ รูปร่างระบบ และระบบแปลงร่าง

https://www.toytoonshop.com/user_files/slider/86.jpg