DX Sengoku Driver Ver.20th


ยี่ห้อ : BANDAI
ประเภทสินค้า: สินค้าปกติ (พร้อมส่ง)
รหัสสินค้า (SKU): DX-BELT-20TH-6
2,400 บาท

DX Sengoku Driver Ver.20th

เข็มขัดมาสค์ไรเดอร์ไกมุ

- Set content
・ War pole driver set… 1
・ DX orange rock seed… 1
・ Gaimu face plate… 1
・ Instruction manual… 1

ของใหม่ มือหนึ่ง

สินค้าลิขสิทธิ์แท้จาก BANDAI

 

 
 
 

https://www.toytoonshop.com/user_files/slider/86.jpg

https://www.toytoonshop.com/user_files/slider/80.jpg
https://www.toytoonshop.com/user_files/slider/85.jpg