God of War 4 Kratos


ประเภทสินค้า: สินค้าปกติ (พร้อมส่ง)
รหัสสินค้า (SKU): GOW-006
1,000 บาท

God of War 4 Kratos

สูง 18 ซม. ฟิกเกอร์มีฐานสวยงาม

ขยับ ส่วนแขนได้ครับ

แฟนๆ คอเกมสะสมด่วนครับ

 

 

https://www.toytoonshop.com/user_files/slider/86.jpg

https://www.toytoonshop.com/user_files/slider/80.jpg
https://www.toytoonshop.com/user_files/slider/85.jpg