DX Lupin Kaiser Set


ยี่ห้อ : BANDAI รุ่น : DX
ประเภทสินค้า: สินค้าปกติ (พร้อมส่ง)
รหัสสินค้า (SKU): LUPINPAT-M09
3,000 บาท

DX Lupin Kaiser Set

หุ่นยนต์ของ Lupinranger ประกอบรวมร่างกันได้

และยานใช้เล่นกับปืนแปลงร่าง DX VS Changer ได้

- set content
· Good striker ... 1
· Red Dial Fighter ... 1
· Blue dial fighter ... 1
· Yellow Dial Fighter ... 1
· Instruction manual ... 1

ลูกเล่นเหมือนในหนัง สินค้าลิขสิทธิ์แท้บันได