ปิดให้บริการชั่วคราว และจะเปิดให้บริการภายใน 24 ชั่วโมงครับ